NUCH SE U(u)CH Bobwhite's Makes Me Happy - Frida

Født: 29.10.2014

Far: NJV-14 N UCH Zelini's Body Talk

Mor: Bobwhite's Go To Gate

HD – Fri (A)
Gonioskopi: u.a
Øyelyst sist: 03.02.2016

Eier: Therese Albom Christiansen

17 mnd

17 mnd

10 mnd

10 mnd

9 mnd

9 mnd

7 uker

7 uker

Del denne siden